Nazorg begint al in detentie

De Diaconale Stichting voor Gevangenenzorg (DSG) De Sluis stelt zich ten doel om (ex-) gedetineerden van het Justitieel Complex Zaanstad (JCZ) ondersteuning te bieden. Met inzet van vrijwilligers uit kerkelijk- en seculiere samenleving van Amsterdam, Haarlem en Zaanstreek  bieden we gedetineerden steun, helpen we bij praktische zaken en bij de terugkeer in de samenleving.  Ook familie en andere betrokkenen bij detentie kunnen rekenen op onze steun.

Door zowel binnen als buiten het JCZ actief te zijn wil DSG de Sluis de verbinding leggen tussen de vraag van gedetineerden en het aanbod buiten. Bovendien kunnen zo ook achterblijvers en ex-gedetineerden geholpen worden door DSG de Sluis. > Lees verder

Doe met ons mee!

Via DSG de Sluis kunnen vrijwilligers zich inzetten voor gedetineerden in het Justitieel Complex Zaanstad. Maar de Sluis wil ook kerken toerusten voor het ondersteunen van (ex-)gedetineerden en hun families. > Lees verder

Justitieel Complex Zaanstad

Sinds 1 juni 2016 is het Justitieel Complex Zaanstad in gebruik. Deze hypermoderne gevangenis is in de plaats gekomen van de inmiddels gesloten Haarlemse Koepel en de Amsterdamse Bijlmerbajes. Vanaf 1988 zorgde het DCG te Haarlem – dankzij vele vrijwilligers – voor geestelijke verzorging en diaconale hulp. De onlangs opgerichte Diaconale Stichting Gevangenenzorg de Sluis met een kerkelijke achterban in Zaanstad, Amsterdam en Haarlem zet dit werk nu voort.