Hulp bij detentie in JC Zaanstad

Ja, ik kan wel wat hulp gebruiken...

Ben je

  • gedetineerd
  • net vrij
  • partner of familie

De Sluis biedt een goed gesprek en geeft praktische ondersteuning.

Ja, ik bied graag wat extra hulp

De Sluis werkt met vrijwilligers. Kerken en fondsen zorgen voor de ondersteuning. Wil je vrijwilliger worden of doneren? Lees meer over onze organisatie.

Onze projecten

Buddy

Kerkdienst

Vader & kind

Gevangenenzondag

DSG De Sluis

Organisatie

  • Nieuwe Herengracht 18 | 1018 DP Amsterdam
  • 06 – 4204 1309 | info@dsgdesluis.nl
  • RSIN: 855866810 | IBAN: NL73 TRIO 0391 0935 09
  • Copyright © 2019 DSG De Sluis

ANBI status

anbi-logo-groot