Nazorg begint al in detentie

Diaconale Stichting Gevangenenzorg “De Sluis” stelt zich ten doel om gedetineerden en ex-gedetineerden van Justitieel Complex Zaanstad (JCZ) ondersteuning te bieden vanuit het netwerk van kerken in de regio Amsterdam, Zaanstad en Kennemerland.

Door zowel binnen als buiten het JCZ actief te zijn wil De Sluis de verbinding leggen tussen de vraag van gedetineerden en het aanbod buiten. Bovendien kunnen zo ook achterblijvers en ex-gedetineerden geholpen worden door De Sluis. > Lees verder

Doe met ons mee!

Via de Sluis kunnen vrijwilligers zich inzetten voor gedetineerden in het Justitieel Complex Zaanstad. Maar de Sluis wil ook kerken toerusten voor het ondersteunen van (ex-)gedetineerden en hun families. > Lees verder

Justitieel Complex Zaanstad

Sinds 1 juni 2016 is het Justitieel Complex Zaanstad in gebruik. Deze hypermoderne gevangenis is in de plaats gekomen van de inmiddels gesloten Haarlemse Koepel en de Amsterdamse Bijlmerbajes. Vanaf 1988 zorgde het DCG te Haarlem – dankzij vele vrijwilligers – voor geestelijke verzorging en diaconale hulp. De onlangs opgerichte Diaconale Stichting Gevangenenzorg de Sluis met een kerkelijke achterban in Zaanstad, Amsterdam en Haarlem zet dit werk nu voort.