Begroting en jaarverslag

Het werk van De Sluis wordt mogelijk gemaakt door financiële steun van

  • diverse fondsen,
  • donaties van kerken
  • donaties van particulieren
  • vrijwilligerssubsidie van de Dienst Justitiële Inrichtingen.

Meer informatie over onze activiteiten en de bijbehorende financiële verantwoording zijn te vinden via de onderstaande links.

Jaarverslag 2017

Financieel jaarverslag 2017

Jaarplan 2018

Oudere verslagen:

Jaarverslag 2016 project Diaconale Steun bij Detentie

Financieel verslag 2016

JAARPLAN 2017 (incl begroting)