Het werk van De Sluis wordt mogelijk gemaakt door de financiele steun van diverse fondsen, donaties van kerken en particulieren en de vrijwilligerssubsidie van de Dienst Justitiele Inrichtingen. Meer informatie over onze activiteiten en de bijbehorende financien zijn te vinden via de onderstaande links.

Jaarverslag 2016 project Diaconale Steun bij Detentie

Financieel verslag 2016

JAARPLAN 2017 (incl begroting)