Share

Begroting en jaarplan 2019

Het werk van De Sluis wordt mogelijk gemaakt door financiële steun van

  • diverse fondsen,
  • donaties van kerken
  • donaties van particulieren
  • vrijwilligerssubsidie van de Dienst Justitiële Inrichtingen.

Meer informatie over onze activiteiten en de bijbehorende financiële verantwoording zijn te vinden via de onderstaande links.