Brand een kaars

In de gevangenis hebben we de gewoonte om tijdens de viering een kaarsje aan te steken. Wilt u ook een kaarsje aansteken, vul onder in voor wie dit bestemd is.