Hoe kunnen vrijwilligers zich inzetten voor gedetineerden?

Vrijwilligers kunnen zich zowel inzetten voor gedetineerden (tijdens detentie) als voor ex-gedetineerden (na detentie).

Met alle (potentiële) vrijwilligers wordt eerst een kennismakingsgesprek gevoerd door De Sluis om te kijken welk werk het meest passend is. Met vrijwilligers die zich gaan inzetten bij het werk van de Geestelijke Verzorging vindt er vervolgens ook een kennismakingsgesprek met één van de Geestelijke Verzorgers plaats.

De Sluis sluit met al haar vrijwilligers een vrijwilligerscontract en voor elke vrijwilliger wordt een VOG aangevraagd. Vrijwilligers ontvangen training en begeleiding bij hun inzet voor de (ex-)gedetineerden. Het aanbod van training organiseert De Sluis in samenwerking met Exodus Nederland. Bekijk hier de gedragscode voor vrijwilligers van De Sluis.

Doordeweeks in de gevangenis
Doordeweeks kunnen vrijwilligers op verschillende manieren betrokken zijn.

Bijvoorbeeld door:

 • Bezoeken van gedetineerden die daar behoefte aan hebben.
 • Praktische hulp tijdens ouder-kind bijeenkomsten dit zijn groepsbijeenkomsten waarbij kinderen hun ouder in detentie kunnen bezoeken.
 • Het vormgeven van een prettige, veilige bijeenkomst voor de partners van gedetineerden die met de kinderen naar de ouder-kind bijeenkomst komen. (bijvoorbeeld een high tea)
 • Gedetineerden ondersteuning bieden bij de voorbereiding op de periode na detentie, bijvoorbeeld door hen te helpen met het aanvragen van een uitkering, opstarten van schuldhulpverlening of het zoeken van een woning.
 • De gespreksgroepen zijn een activiteit van de Geestelijk verzorgers. Op verzoek van de Geestelijk verzorgers kunnen vrijwilligers meedoen met de gesprekken en aanwezig zijn ter ondersteuning van de Geestelijk verzorger.
 • Cursussen waarin gedetineerden toegerust worden voor de tijd na hun vrijlating. Cursussen duren vaak slechts een aantal weken en kunnen soms deels geleid worden door vrijwilligers.

Vrijwilligers voor ex-gedetineerden
Kerken kunnen op diverse manieren zorg bieden aan ex-gedetineerden:

 • “Maatjes” kunnen ex-gedetineerden ondersteunen in het contact met diverse instanties, en helpen bij het opbouwen van een goed sociaal netwerk.
 • Gemeenteleden met een eigen bedrijf kunnen mogelijk een ex-gedetineerden een stage- of werkervaringsplek bieden.
 • Misschien zijn er mensen die vanuit hun expertise ex-gedetineerden kunnen coachen op een bepaald gebied.

Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met info@dsgdesluis.nl of telefoonnummer: 06 – 4204 1309

In het weekend bij de kerkdiensten in de gevangenis

Bij de kerkdiensten in de gevangenis helpen vrijwilligers met:

 • Welkom heten van gedetineerden en een praatje met hen maken;
 • Samen het geloof beleven met mensen van binnen en van buiten;
 • Praktische zaken zoals het zetten van koffie, klaarzetten van stoelen en uitdelen van bloemen;
 • Muzikale ondersteuning van de vieringen met muziek of zang.

contact-opnemen

aanmelden-nieuwsbrief