Missie en visie

De Sluis is een organisatie die zich laat inspireren door de christelijke visie dat elk mens waardevol is en gelijk, en dat God; en wij naar zijn voorbeeld; geen mens afwijzen.

We vertalen dit in een werkwijze waarin we  perspectief willen bieden op de situatie waar de deelnemer zich bevindt. We werken met een persoonsgerichte benadering waar in veiligheid en vertrouwen centraal staat.

De Sluis doet dit door inzet van vrijwilligers die ondersteund door betaalde medewerkers zowel binnen als buiten het JCZ actief zijn. Door het verlenen van praktische- en geestelijke hulp dragen wij bij aan re-integratie en herstel. Vrijwilligers zijn vertegenwoordigers van de samenleving en in het bijzonder van het netwerk van kerken in de regio Amsterdam, Haarlem en Zaanstreek. Vrijwilliger zetten hun persoonlijke talenten, kwaliteiten en levenservaring in en vormen daardoor een toegangspoort naar positieve contacten; de verbinding naar vrijheid.

De professionals zijn er om binnen en buiten het werk van de vrijwilligers te faciliteren en te ondersteunen. Ook naar onze vrijwilligers kiezen we voor een persoonsgerichte benadering, waarbij aandacht is voor de persoonlijke motieven, talenten en ontwikkelmogelijkheden van elke vrijwilliger.

Binnen De Sluis worden vrijwilligers ingezet in verschillende activiteiten binnen het JCZ, waaronder:

  • kerkdiensten (muziek/ welkom heten bezoekers)
  • Ouder-kind middagen
  • Individueel bezoekwerk,
  • Praktische noodhulp,
  • Het geven en bijwonen van cursussen of gespreksgroepen,
  • Ondersteuning aan de werkzaamheden van de diaconaal pastor.

Als ook buiten het JCZ:

  • Als maatje van een ex-gedetineerde of de partner van een gedetineerde
  • Als werkgroeplid in een kerk die zich inzet voor opvang en hulp aan gedetineerden
  • Als coördinator of bij de organisatie van activiteiten
  • Bij voorlichting en bewustwording

De werkzaamheden en beoogde doelstellingen van de Sluis zijn verwoord in het projectplan [datum].

De jaarlijkse doelstellingen zijn terug te vinden in het jaarplan en de verantwoording daarvan in het jaarverslag. Deze documenten zijn terug te vinden op de website.

Samenwerking met relevante partners en organisaties is voor de Sluis essentieel. De problematiek van onze doelgroep is veelzijdig en stopt niet bij de grenzen van het werkgebied van de Sluis. Waar nodig zal de Sluis doorverwijzen om de deelnemer het beste resultaat te bieden.

Belangrijke samenwerkingspartners voor de Sluis zijn de Dienst Geestelijke Verzorging en Exodus Nederland.

contact-opnemen

aanmelden-nieuwsbrief