Nieuws

Het is zomer en dat bekent dat veel van onze activiteiten van het afgelopen seizoen afgerond zijn. Een mooi moment om terug te kijken!

Wist je dat

  • er nu al 5 kerkdiensten per zondag zijn in het JCZ, ondersteund door vrijwilligers?
  • er 26 kerken zijn in de Zaanstreek die bloemen verzorgen voor de kerkdiensten in het JCZ?
  • we al twee VVV-cursussen (voor vaders) hebben aangeboden in het JCZ?
  • op de dag dat Helmine zei dat we de Alpha Cursus gingen doen in het JCZ, er gelijk 23 mensen zich daarvoor opgaven?
  • we al 4 succesvolle ouder-kind dagen hebben georganiseerd met onze vrijwilligers?
  • er elke ouder-kind dag een overvloedige high tea was voor de partners van gedetineerde, elke keer verzorgd door een andere kerk uit de Zaanstreek?
  • de nazorg-vragen van families van de ouder-kind dagen goed zijn opgepakt door onze vrijwilligers uit o.a. Amsterdam en Beverwijk?
  • diverse Amsterdamse kerken betrokken zijn geraakt bij de nazorg aan ex-gedetineerden?
Zo zouden we nog wel even door kunnen gaan!
We zijn ontzettend trots op wat we allemaal door de inzet van onze vrijwilligers hebben mogen doen in de afgelopen maanden.

 

Eerdere nieuws items:

Op dinsdag 6 september 2016 werd het Justitieel Complex Zaanstad officieel geopend door koning Willem-Alexander. Bij deze plechtigheid was ook De Sluis genodigd!

Op de foto links is te zien hoe koning Willem-Alexander door één van de afdelingen loopt die nu nog leeg staan. Boven en onder zijn galerijen met cellen (zonder tralies). In de middenruimte is mogelijkheid voor ontmoeting en ontspanning. Vanuit de cellen zijn de afdelingen voor bijvoorbeeld arbeid en sport makkelijk bereikbaar. Op termijn is het de bedoeling dat gedetineerden zelfstandig kunnen bewegen binnen het complex.

Midden tussen de verschillende afdelingen – goed bereikbaar voor alle gedetineerden – liggen de zalen voor gespreksgroepen, cursussen en vieringen. Dat is de plek waar De Sluis en haar vrijwilligers actief zullen worden. De ouder-kind activiteiten die De Sluis organiseert zullen echter plaatsvinden in bezoekzalen, die dicht bij de ingang zijn.

Binnenkort zullen de eerste gedetineerden van het Huis van Bewaring gaan instromen. Tot die tijd zitten in het Justitieel Complex Zaanstad alleen de cliënten van het Psychiatrisch Penitentiair Centrum. De vrijwilligers van de Sluis zijn voor deze doelgroep al actief door het ondersteunen van de kerkvieringen.

 

anbi-logoDSG de Sluis is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)! Dit bericht ontvingen wij van de Belastingdienst. De Sluis is met terugwerkende kracht vanaf haar oprichtingsdatum (24-12-2015) een ANBI geworden, wat betekent dat alle giften aan de Sluis vanaf die datum belastingaftrekbaar zijn.

 

IMG_20160614_165007Op dinsdag 14 juni 2016 werd het convenant gesloten tussen De Sluis en de Dienst Geestelijke Verzorging van Justitie.

Dankzij dit convenant kan de diaconaal pastor van De Sluis in het Justitieel Complex Zaanstad zelfstandig aan het werk onder verantwoordelijkheid van de Dienst Geestelijke Verzorging. De diaconaal pastor maakt zo deel uit van het team van Katholieke en Protestantse Geestelijke Verzorgers in het Justitieel Complex Zaanstad.

Op de foto ziet u links Thea Bogers, directeur van de Dienst Geestelijke Verzorging, en rechts Elianne Schultz, directeur-bestuurder van De Sluis.

DSC05313De Sluis en Exodus Nederland hebben op vrijdag 29 april 2016 een convenant getekend waarbij beide organisaties afspraken hebben gemaakt om samen te werken op het gebied van vrijwilligers.

Nu de Haarlemse Koepel gevangenis en de Amsterdamse Bijlmerbajes zijn gesloten, zal vanaf 1 juni 2016 voor circa 1.100 gedetineerden het Justitieel Complex Zaanstad worden geopend. Deze hypermoderne gevangenis is gevestigd in Westzaan. De Diaconale Stichting Gevangenenzorg De Sluis gaat daar vanaf de zomer – in samenwerking met de Dienst Geestelijke Verzorging – pastorale en diaconale hulp verlenen door vrijwilligers uit de regio in te zetten, zowel in detentie als daarna. Exodus Nederland heeft landelijk ruim 1.800 vrijwilligers en heeft een grote  kennis omtrent training en deskundigheidsbevordering van deze specifieke vrijwilligersgroep.

 

Op de foto van links naar rechts Irinda de Groen (vrijwilligerscoördinator Exodus), Jan van Gils (interim directeur Exodus Nederland), Elianne Schultz (directeur-bestuurder De Sluis) en Pim van Doorn, vice voorzitter De Sluis).

(zie voor nadere informatie: www.exodus.nl en www.dsgdesluis.nl)

contact-opnemen

aanmelden-nieuwsbrief