Hoe kunt u als kerkelijke gemeente betrokken zijn bij gevangenen?

Elke kerk is verschillend daarom zijn er ook verschillende manieren waarop kerken betrokken kunnen zijn bij gevangenen en hun families.

Als het bij uw kerk past zou u op de volgende manier betrokken kunnen zijn:

NB: Hulp en initiatieven vanuit elke hoek zijn voor ons uiterst welkom. We doen wel een dringend verzoek: wanneer u bepaalde plannen heeft, leg deze vooraf aan ons voor. De veiligheidsmaatregelen in elke gevangenis zijn scherp. En niet zomaar alles kan. Wij helpen u daarom graag om te adviseren en mee te denken, waardoor teleurstelling kan worden voorkomen.

Acties rond de feestdagen
Het is mooi om bij feestdagen aan gedetineerden te laten weten dat er mensen zijn die aan hen denken. Dit kan bijvoorbeeld door het sturen van kerstkaarten of door het inzamelen en laten uitdelen van een klein presentje (fruit/bloemetje/boekje).
Omdat normaal gesproken iedereen alleen op zijn cel zit, is het extra bijzonder om met de feestdagen een feestelijke bijeenkomst te hebben in de gevangenis. Deze bijeenkomst kunt u als kerk financieel mogelijk maken.

Omzien naar gezinnen van gedetineerden
De gezinnen van gedetineerden ondervinden vaak allerlei gevolgen van de detentie van hun gezinslid, zeker wanneer die persoon de kostwinner was. Diaconale ondersteuning aan gezinnen kan hen helpen een tijdelijke moeilijke periode te overbruggen.

Voor gedetineerden is het heel waardevol om te weten dat in hun afwezigheid mensen zijn die omzien naar hun gezin.

Nazorg
Mensen die een tijd in de gevangenis hebben gezeten moeten daarna vaak weer helemaal opnieuw beginnen met het opbouwen van hun leven. Als iemand wil stoppen met criminaliteit is het belangrijk dat hij werk vindt en een nieuw sociaal netwerk opbouwt.

Een kerkelijke gemeente kan veel voor zo iemand betekenen. Een gemeenschap vormen waar iemand welkom is. Waar mensen zijn die willen helpen om de weg in de samenleving weer te vinden.  De Sluis begeleidt gedetineerden die daarom vragen naar een kerk die bij hen past. Indien gewenst blijft De Sluis betrokken bij begeleiding van de (ex)gedetineerde en betrokkenen vanuit de kerk.

Diaconale taken:
Als gemeente kunt u:

  • kleding inzamelen voor gedetineerden. Veel gedetineerden hebben namelijk niets anders dan de kleding waarmee ze binnenkomen.
  • ook kunt u een collecte houden voor DSG de Sluis. Ons werk is namelijk afhankelijk van de financiële bijdragen van kerken en particulieren.
  • af en toe komen er Oost-Europeanen vrij die geholpen kunnen worden door een ticket naar hun eigen land en een ritje naar het vliegveld.
  • Een van onze vrijwilligers een presentatie vragen te geven over het werk van de Sluis, waardoor de betrokkenheid in uw kerkelijke gemeente met de gedetineerden meer vorm krijgt.

Gebed
U kunt persoonlijk of als kerk gezamenlijk bidden voor de mensen die in de gevangenis zitten. Het is voor veel gedetineerden belangrijk te weten dat zij, naast de slachtoffers van criminaliteit, in uw voorbede genoemd worden. Hiermede wordt ook uitgedrukt dat u, als kerken ‘buiten de muur’, betrokken bent bij degenen die zich ‘binnen de muur’ bevinden.”

contact-opnemen

aanmelden-nieuwsbrief