Wat wij doen

De Sluis biedt praktische en pastorale hulp aan gedetineerden en ex-gedetineerden van de inrichting JC Zaanstad en hun familie.

Missie en Visie

 • Perspectief bieden op situatie van het gedetineerd-zijn
 • Persoonsgerichte benadering
 • In vertrouwen en veiligheid
 • Christelijke inspiratie op waardigheid en gelijkheid van ieder mens

Onze projecten binnen de gevangenis

 • cursussen, vader&kind-dagen, bezoek door een buddy
 • pastoraat, kerkdiensten

Buiten de gevangenis

 • nazorg, ondersteuning door een buddy
 • gevangenenzondag

Verantwoording

 • Jaarverslag 2018
 • Jaarplan 2019
 • Fondsen
 • ANBI

Documenten

 • Privacyverklaring
 • Vrijwilligerscontract
 • Gedragscode
 • Copyright