Maak kennis met De Sluis

De Sluis biedt praktische en diaconale hulp aan (ex-) gedetineerden en hun familie tijdens en na detentie in het JCZ (de gevangenis) in Zaanstad.

De mensen van De Sluis:

 • Het bestuur
 • Het kantoor
 • De vrijwilligers

Lees het interview

Pastor Helmine vertelt wat haar boeit in het werk voor De Sluis

Missie en Visie

 • Perspectief bieden op situatie van het gedetineerd-zijn
 • Persoonsgerichte benadering
 • In vertrouwen en veiligheid
 • Christelijke inspiratie op waardigheid en gelijkheid van ieder mens

Onze projecten binnen de gevangenis

 • Cursussen, Vader&Kind-dagen, kleding uitgifte en bezoek.
 • Ondersteuning bij de kerkdiensten

Buiten de gevangenis

 • Nazorg, ondersteuning door een buddy.
 • Gevangenenzondag

Documenten