Wat wij doen

De Sluis biedt praktische en diaconale hulp aan (ex-) gedetineerden en hun familie tijdens en na detentie in het JCZ (de gevangenis) in Zaanstad.

Missie en Visie

  • Perspectief bieden op situatie van het gedetineerd-zijn
  • Persoonsgerichte benadering
  • In vertrouwen en veiligheid
  • Christelijke inspiratie op waardigheid en gelijkheid van ieder mens

Onze projecten binnen de gevangenis

  • Cursussen, Vader&Kind-dagen, kleding uitgifte en bezoek.
  • Ondersteuning bij de kerkdiensten

Buiten de gevangenis

  • Nazorg, ondersteuning door een buddy.
  • Gevangenenzondag

Documenten