Wat is DSG de Sluis?

Een Sluis is een beschutte plek waar een boot ‘op niveau gebracht’ wordt om daarna weer door te varen. Zo wil stichting De Sluis mensen die in een gevangenis verblijven helpen om na detentie de stap te maken naar de maatschappij buiten de gevangenis en hen ondersteunen zodat zij hun levensweg zo goed mogelijk kunnen vervolgen. Verder is het zo dat in een Sluis altijd eerst de deuren achter de boot gesloten moeten worden voordat de deur aan de voorkant open kan gaan. Anders gaat het niet goed met het niveau van het water. Zo is het vaak ook in het leven van iemand die in de gevangenis terecht is gekomen. Soms moeten er deuren achter hen gesloten worden voordat ze ‘op niveau’ kunnen komen en weer verder kunnen gaan met hun leven.

DSG “De Sluis” stelt zich ten doel om gedetineerden en ex-gedetineerden van Justitieel Complex Zaanstad (JCZ) ondersteuning te bieden bij praktische zaken, hulp aan hun families en bij terugkeer in de samenleving. Deze ondersteuning biedt De Sluis vanuit het netwerk van kerken in de regio Amsterdam, Haarlem en Zaanstreek-Waterland.

Binnen het JCZ

Binnen in het Justitieel Complex Zaanstad wil De Sluis vrijwilligers de mogelijkheid bieden om zich in te zetten:

  • ter ondersteuning van de Geestelijke Verzorging, bijvoorbeeld bij vieringen en gespreksgroepen, maar ook voor leuke acties rond de feestdagen;
  • voor ouder-kind activiteiten en ontmoetingsactiviteiten voor de partners van gedetineerden
  • door het bezoeken van gedetineerden die daar behoefte aan hebben.

De Sluis heeft een diaconaal pastor in dienst die in het JCZ aanwezig is om verbinding te leggen met gedetineerden met een hulpvraag. Zo kan de diaconaal pastor in samenwerking met de geestelijke verzorgers binnen al contacten leggen met het oog op het hulpaanbod buiten het JCZ. Daarnaast coördineert de diaconaal pastor de inzet van de vrijwilligers van de Sluis in het JCZ en wordt er vanuit de Sluis praktische hulp (bijv. kleding) geboden.

Buiten het JCZ

Buiten heeft De Sluis een coördinator in dienst die door nauwe samenwerking met de diaconaal pastor zorg draagt voor een warme overdracht van het werk van De Sluis binnen JCZ naar de juiste organisaties buiten. De coördinator bouwt een netwerk op en onderhoudt de contacten met relevante maatschappelijke organisaties.

De Sluis zet in op samenwerking met andere organisaties in de regio, om zo hulpvragen van (ex-)gedetineerden en achterblijvers waar mogelijk over te kunnen dragen naar de juiste overheidsinstanties en maatschappelijke en vrijwilligersorganisaties.

Ter aanvulling op het bestaande aanbod heeft De Sluis een eigen vrijwilligersgroep uit de kerken. Veel kerken zijn in feite veelzijdige sociale gemeenschappen die als een waardevol netwerk kunnen fungeren. De Sluis zet erop in om:

  • deze positieve sociale netwerken (van kerken) open te stellen voor ex-gedetineerden, zodat zij hierin zowel nieuwe sociale contacten kunnen opbouwen, alsook kunnen profiteren van de ondersteuning die vanuit het sociale netwerk beschikbaar is;
  • activiteiten te organiseren, of kerken hierin te ondersteunen, die speciaal geschikt zijn voor ex-gedetineerden, bijv. maaltijden of vieringen;
  • een persoonsgerichte benadering te hanteren, die uitgaat van respect, vertrouwen en onvoorwaardelijkheid. Dit wil zeggen dat iedereen welkom is, en per persoon de hulpvraag zal verschillen. Er is geen “standaard doel”;
  • perspectief te bieden wat er niet is. Door het bieden van een luisterend oor en persoonlijke aandacht voor (ex-)gedetineerden wordt gewerkt aan het herstel van vertrouwen, resocialisatie en innerlijk herstel;
  • Speciale aandacht te hebben voor Oost-Europese gedetineerden, die weinig aanspraak kunnen maken op het bestaande aanbod van nazorg. De Sluis biedt hen praktische ondersteuning en werkt met vrijwilligers die de Oost-Europese talen beheersen.

 

contact-opnemen

aanmelden-nieuwsbrief