Wat wij doen

Binnen in het JCZ zijn vrijwilligers actief:

  • ter ondersteuning van de Geestelijke Verzorging, bijvoorbeeld bij vieringen en gespreksgroepen, maar ook voor leuke acties rond de feestdagen;
  • voor ouder-kind activiteiten en ontmoetingsactiviteiten voor de partners van gedetineerden
  • met het verlenen van praktische hulp; bijvoorbeeld door het verstrekken van kleding
  • door het bezoeken van gedetineerden die daar behoefte aan hebben.
  • met het geven en organiseren van activiteiten en cursussen rondom zingeving

De Sluis heeft een diaconaal pastor in dienst die in het JCZ aanwezig is om verbinding te leggen met gedetineerden met een hulpvraag. Zo kan de diaconaal pastor in samenwerking met de geestelijke verzorgers binnen al contacten leggen met het oog op hulp na detentie. Daarnaast coördineert de diaconaal pastor de inzet van de vrijwilligers van de Sluis in het JCZ.

Buiten heeft De Sluis een coördinator die in samenwerking met de diaconaal pastor zorg draagt voor een warme overdracht van ‘binnen’ naar ‘buiten’. Vrijwilligers ondersteunen hierin en onderhouden contact met de ex- gedetineerden tijdens de eerste periode na detentie.  De coördinator heeft een groot netwerk van diaconale- en maatschappelijke organisaties in de regio en daarbuiten.

De Sluis zet erop in om:

  • te verwijzen naar positieve sociale netwerken in kerkelijk en seculiere samenleving, zodat zij hierin zowel nieuwe sociale contacten kunnen opbouwen, alsook kunnen profiteren van de ondersteuning die vanuit het sociale netwerk beschikbaar is;
  • activiteiten te organiseren rondom zingeving, of anderen hierin te ondersteunen, die speciaal geschikt zijn voor ex-gedetineerden.
  • een persoonsgerichte benadering te hanteren, die uitgaat van respect, vertrouwen en onvoorwaardelijkheid. Dit wil zeggen dat iedereen welkom is, en per persoon de hulpvraag zal verschillen. Er is geen “standaard doel”
  • perspectief te bieden wat er niet is. Door het bieden van een luisterend oor en persoonlijke aandacht voor (ex-)gedetineerden wordt gewerkt aan het herstel van vertrouwen, resocialisatie en innerlijk herstel.

contact-opnemen

aanmelden-nieuwsbrief