Wat wij doen, onze projecten

De Sluis biedt hulp aan mensen in en na detentie in het Justitieel Centrum Zaanstad, het JCZ. Daarvoor zet de stichting vrijwilligers in die zowel binnen de muren van het JCZ als daarbuiten actief zijn in verschillende projecten.

Activiteiten in het JCZ

Kleding

Wekelijks verstrekken we kleding aan gedetineerden die dit nodig hebben.

Cursussen

We bieden gedetineerden verschillende cursussen op het gebied van zingeving, herstel en persoonlijke ontwikkeling.

Vader-Kind

We organiseren op verzoek van het JCZ maandelijks een bezoekdag voor kinderen. Op deze dag kunnen vader en kind(eren) in een kindvriendelijke en persoonlijke setting tijd met elkaar doorbrengen.

Bezoek

Een vrijwilliger komt als bezoeker voor een gedetineerde die daar prijs op stelt.

Kerkvieringen

Vrijwilligers zijn aanwezig bij de wekelijkse vieringen van het team christelijke Geestelijke Verzorging. Zij ondersteunen deze vieringen praktisch, maken muziek en leggen contacten met de gedetineerden.

Diaconale Pastor

De diaconaal Pastor van De Sluis werkt samen met de Geestelijke Verzorging.

Buiten

Nazorg

Komt een gedetineerde vrij, dan kan De Sluis zorgen voor een “warme” overdracht van instanties binnen naar instanties buiten het JCZ. Vrijwilligers onderhouden contact met de ex-gedetineerde.

Buddy

Een buddy van De Sluis houdt ook na detentie nog contact met de ex-gedetineerde en helpt wegwijs worden in de maatschappij.

Kerken en maatschappelijke organisaties

De Sluis onderhoudt contacten met kerken en maatschappelijke organisaties in de regio Zaanstad en daarbuiten.

Gevangenenzondag

Eén keer per jaar organiseert De Sluis in samenwerking met de kerken in de regio een speciale kerkdienst om aandacht te vragen voor gevangenen. Hoe is het nou om gevangen te zitten en welke vragen en problemen komen op je af? En hoe kunnen er relaties gelgd worden tussen de mensen binnen en buiten de muren van de gevangenis.

Wat wij doen

Binnen in het JCZ zijn vrijwilligers actief:

  • Met het verlenen van praktische hulp; bijvoorbeeld door het verstrekken van kleding
  • Met het geven en organiseren van activiteiten en cursussen rondom zingeving & vaderschap
  • Voor ouder-kind activiteiten en ontmoetingsactiviteiten voor de partners van gedetineerden
  • Door het bezoeken van gedetineerden die daar behoefte aan hebben.
  • Ter ondersteuning van de Geestelijke Verzorging, bijvoorbeeld bij vieringen en gespreksgroepen, maar ook voor acties rond de feestdagen;

De Sluis heeft een diaconaal pastor in dienst die in het JCZ aanwezig is om verbinding te leggen met gedetineerden met een hulpvraag. Zo kan de diaconaal pastor in samenwerking met de Geestelijke Verzorgers binnen al contacten leggen met het oog op hulp na detentie. Daarnaast coördineert de diaconaal pastor de inzet van de vrijwilligers van de Sluis in het JCZ.

Buiten heeft De Sluis een coördinator die in samenwerking met de diaconaal pastor zorg draagt voor een warme overdracht van ‘binnen’ naar ‘buiten’. Vrijwilligers ondersteunen hierin en onderhouden contact met de ex- gedetineerden tijdens de eerste periode na detentie.  De coördinator heeft een groot netwerk van diaconale- en maatschappelijke organisaties in de regio en daarbuiten.

contact-opnemen

aanmelden-nieuwsbrief